top of page

เลือกแพ็กเกจราคาของคุณ

 • เช่าเครื่อง รายเดือน

  24,000฿
   
  มีอายุใช้งานหนึ่งเดือน
 • เช่าเครื่อง รายวัน

  1,000฿
  ทุก 7 วัน
  มีอายุใช้งาน 49 วัน
Hotline :   คนสวย 093 525 4944
en.png
bottom of page